Creativeship och innovationsprocess respektive utvecklingsprocess

Innovation är oftast beskriven som ”framgångsrik introduktion av bättre produkter, tjänster, teknologier eller ideer”(se t.ex. Luecke, Richard; Ralph Katz (2003). Managing Creativity and Innovation. Boston, MA: Harvard Business School Press. ISBN 1-59139-112-1.). Med bättre avses att det ökar ekonomiskt eller hälsomässigt välstånd. Distinktionen mellan uppfinning och innovation är att den senare når marknaden och löser där ett problem eller tillfredställer ett behov medan det inte är nödvändigt för en uppfinning (även en flytväst i betong är en uppfinning men ingen innovation).

Innovationsprocessen är den process som överbryggar och beskriver glappet mellan behov eller problem och dess tillfredställelse eller lösning med en innovation. Innovationsprocessen har flera faser där en vanlig uppdelning är Insikt om behov eller problem, idégenerering som är generering av ett antal idér som kan tänkas tillgodose behovet, inkubation första prövningen av realismen i idéerna, realisering är framtagning av detaljlösningen av idéen (detta är huvuddelen i utvecklingsprocessen), industrialisering vilket är hur produkten eller tjänsken skall produceras och till sist marknadsföring som är presentationen av innovationen för marknaden.

Utvecklingsprocess är själva produkt- (eller tjänst-) framtagningen och är således en delmängd av innovationsprocessen (slutet av inkubation, realisering och industrialisering). Utvecklingsprocessen är vanligtvis uppdelad i olika faser och det finns flera alternativa beskrivningar på dessa faser. En vanlig beskrivning är: konceptutveckling, utveckling, verifiering och produktionssättning.

Creativeship är det ledarskap som främjar de tidiga faserna i innovationsprocessen nämligen idégenerering och inkubation. Rätt idé är en förutsättning för en fortsatt framgångsrik produktiutveckling och senare marknadsföring. Därför är Creativeship så  viktigt.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *