Twitter-sammanfattning (140 tecken)

Framtiden påverkas av idéer vi ännu inte fått. Dessa uppstår i rätt miljö. Creativeship är ett stöd för ledare i syfte att skapa denna.