Referenser

”Engagemang, erfarenhet, insikt – Ledarskap för kreativitet

Kreativitet och ledarskap är föreläsningsteman som skapar stort intresse. Magnus Mackaldener, tekn dr, förenar här på ett ovanligt sätt djup kunskap om avancerad teknikutveckling, med egen ledningserfarenhet, beläsenhet, engagemang och idérikedom.

Som mångårig utvecklare av och ansvarig för ledarskapskurser för krävande kunder kan jag varmt rekommendera alla organisationer och ledningar som behöver inspirera sina medarbetare och frigöra deras kreativitet att anlita Magnus Mackaldener”. Christian Berggren, Professor industriell organisation Linköpings Universitet

”Jag har hört Magnus hålla föredrag om både det ena och det andra och kan intyga att han är en entusiasmerande och kreativ föredragshållare/seminarieledare!”. Christer Olsson, Senior Expert fatigue analysis, Scania

SKF har under ett antal år fokuserat på att förändra och effektivisera sitt sätt att arbeta genom att införa ”Lean” konceptet inom tillverkning. SKF benämner detta arbete Business Excellence. Nästa steg för SKF är att införa Business Excellence även inom andra områden, så som Forskning och Utveckling. Som en del i detta arbete bjöds Magnus MackAldener, Scania, in till SKF Manufacturing Development Centre, där han berättade om Scanias arbete med ”Creativeship”. Feedbacken från åhörarna var väldigt positiv och skapade motivation och inspiration. Budskapet var tydligt och triggade många idéer om hur vi kan anpassa delar av konceptet till vårt förbättringsarbete”.  Helena Elieson, Business Ecxelens Facilitator, SKF