Om Creativeship

Creativeship AB är ett företag grundat av Magnus MackAldener 2011. Företaget sysslar med utbildning i Creativeship. Creativeship är också ledarskapsfilosofi som bygger på ett antal principer som syftar till att stötta chefer och ledare i att främja kreativitet i sina orgaisationer. Creativeship är ledarskap för kreativitet.