Om Creativeship

Creativeship AB är ett företag grundat av Magnus MackAldener 2011. Företaget sysslar med utbildning i Creativeship. Creativeship är också ledarskapsfilosofi som bygger på ett antal principer som syftar till att stötta chefer och ledare i att främja kreativitet i sina orgaisationer. Creativeship är ledarskap för kreativitet.

  • Christer Olsson

    Intressant läsning – bra presenterat. Jag lockades att läsa alla flikarna!

    Jag har hört Magnus hålla föredrag om både det ena och det andra och kan intyga att han är en entusiasmerande och kreativ föredragshållare/seminarieledare!

  • Niclas Lillman

    Creativeship är – i all sin enkelhet – ett fantastiskt och tillgängligt ramverk för att skapa en innovativ företagskultur!