Vision för Creativeship

Om 15 år är principerna för Creativeship väl etablerade och används på flera företag i Sverige. Principerna för Creativeship är för kreativitet och innovation vad LEAN är för processeffektivitet. Företaget Creativeship satsar pengar på forskning om kreativitet och innovation. Creativeship bidrar också med såddkapital till nystartade företag och personer som vill utveckla idéer till produkter. Vidare existerar ”Creativeship labs” som är ett drivhus och en drivkraft för kreativitet och innovation i Sverige. Creativeship labs är också en samlingsplats för människor som vill utveckla en ide till en innovation.