Vem är Magnus MackAldener?

Magnus är grundare av företaget Creativeship. Han är en inspirerande talare med en gedigen erfarenhet av ledarskap och produktutveckling. Magnus är civilingenjör utbildad vid KTH och doktor i maskinelement. Sedan 1997  jobbar Magnus på Scania R&D inom olika positioner. Just nu är Magnus chef för Scanias ca 750 man stora avdelning för tUtveckling av elektriska lastbilar. 2013 fick Magnus Ferdinand Porsche Priset för sin utveckling av ett avgasbehandlingssystem för Scania. Genom sin erfarenhet från Scania har Magnus funnits i en kreativ och problemlösande miljö och själv kunnat testa och utveckla vilka principer som gynnar kreativitet. Magnus är själv innehavare av flera patent. Magnus har också ägnat mycket av sitt arbetsliv åt ledarskapsfrågor då han senaste 10 åren innehaft en personalledande funktion.

Magnus är också författare till boken Kreativ när Piskan Viner tillsammans med Katarina Stetler. En snabbresumé av boken finner du i youtubekippet (Youtubeklipp ”Kreativ när piskan viner”).

Magnus är gift och far till tre barn. Dottern (född 2002) föddes mycket förtidigt och sjuklig och tillbringade därför mer än sitt första år på sjukhus. Hon är idag autistisk. Denna erfarenhet har gjort att Magnus fått utveckla sitt sätt att lösa dagliga problem och kommunikation på ett kreativt sätt.

På ett pedagogiskt och inspirerande sätt förmedlar Magnus vad Creativieship är, varför det är så viktigt och hur man gör. Creativeship bygger på ett antal enkla och lättillämpade principer. Låt dig investera i ditt ledarskap för långsiktig framgång för din verksamhet.