Creativeship

Ditt företags eller din verksamhets framgång om 10 år är helt beroende av de idéer som ännu inte kläckts i de anställdas huvuden, eller till och med i de kommande anställdas huvuden. Hur man främjar denna idégenerering borde vara varje chefs och ledares viktigaste uppgift. Men när tänkte du sist på vad du behöver göra föra att dessa idéer skall uppstå och utvecklas?

Kreativitet och idéegenerering är inget som man kan kommendera fram eller skapa en process för. Idéer kommer alltid uppstå i enskilda individers huvud. Det man kan göra är att skapa bra klimat/miljö/kultur för kreativitet. Den enskilt viktigaste faktorn för en kultur på en arbetsplats är chefen/ledaren. Creativeship är ledarskap för kreativitet.

Tvitter-sammanfattning (140 tecken)

Framtiden påverkas av idéer vi ännu inte fått. Dessa uppstår i rätt miljö. Creativeship är ett stöd för ledare i syfte att skapa denna.

Mingel-sammanfattning (100 ord eller 1 minuts prat) 

De flesta verksamheters konkurrenskraft på 10 års sikt är beroende av idéer som ännu inte kläckts. Dessa idéer kan inte beordras eller processas fram utan de uppstår i rätt kultur eller miljö. Den enskilt viktigaste faktorn för en miljö på en arbetsplats är ledarskapet. Därför är det konstigt att det finns så få utbildningar i hur man som ledare skall agera för att skapa denna kreativa miljö. Creativeship är ledarskap för kreativitet. Det är en ledarskapsfilosofi bestående av 9 lättillämpade principer som hjälper dig som ledare att varje dag främja en miljö där nya idéer kläcks och tas tillvara.