Mingel-sammanfattning (100 ord eller 1 minuts prat)

De flesta verksamheters konkurrenskraft på 10 års sikt är beroende av idéer som ännu inte kläckts. Dessa idéer kan inte beordras eller processas fram utan de uppstår i rätt kultur eller miljö. Den enskilt viktigaste faktorn för en miljö på en arbetsplats är ledarskapet. Därför är det konstigt att det finns så få utbildningar i hur man som ledare skall agera för att skapa denna kreativa miljö. Creativeship är ledarskap för kreativitet. Det är en ledarskapsfilosofi bestående av 9 lättillämpade principer som hjälper dig som ledare att varje dag främja en miljö där nya idéer kläcks och tas tillvara.