Handbok i Creativeship

Du kan beställa handboken i ledarskap för kreativitet. I Handboken beskrivs principerna för Creativeship. Varje uppslag beskriver en princip samt ger ett antal handfasta råd för hur du kan praktisera principen i vardagen. Genom att ha den liggande på ditt skrivbord påminns du om att det är genom ditt handlande som ledare varje dag som du befrämjar kreativitet.

Beställ ”Handbok i ledarskap för kreativitet”

Du kan beställa ”Handbok i ledarskap för kreativitet” för 70 SEK. Maila namn och leveransadress till magnus@creativeship.se samt sätt in 70 SEK på bankgiro 821-7101.