Vad är Creativeship?

Creativeship är ledarskap för kreativitet. Det är inte en metod eller process. Creativeship är det långsiktiga ledarskapsarbete som leder till en miljö/klimat i en arbetsgrupp eller organsiation där nya kreativa idéer trivs och utvecklas.

CreativeShip kommer av orden Creativity (Kreativitet) och Leadership (Ledarskap) och kan enkelt sammanfattas som ”Ledarskap för kreativitet”. Ibland räcker det inte att slipa på detaljerna eller ständigt förbättras i små steg utan det behövs att man tänker nytt och tänker annorlunda. Om din verksamhet är långsiktigt beroende av att förnyas så är CreativeShip viktigt för dig.

I kreativitetens natur ligger att den är svår att formalisera. Det går helt enkelt inte att beordra kreativitet. Det gamla talesättet ”du kan leda en häst till vatten men du kan inte tvinga den att dricka” gäller även för kreativitet. Därför är det svårt att bygga en struktur eller process för kreativitet. Kreativitet uppstår istället i miljöer eller kulturer. Det går att främja dessa miljöer eller kulturer men sedan är det individer i dessa miljöer som står för kreativiteten. De enskilt största påverkan på en miljö har dess ledare. Därför vilar ansvaret för den kreativa miljön på ledaren. För att hjälpa ledaren i detta uppdrag finns CreativeShip som en ledarskapsfilosofi.

CreativeShip handlar om hur du som chef och ledare kan stimulera och skapa en miljö där nya idéer kläcks och får drivkraft. Detta är inget man kan rationalisera eller effektivisera sig till. Det krävs något helt annat. Det krävs CreativeShip. Som stöd för creativeship finns ett antal principer.