Creativeship och lean development

Senaste 20 åren har begreppet ”LEAN” gjort sitt intåg i näringslivssverige i allmänhet och i industrisverige i synnerhet. Med sin grogrund i Toyotas Produktionssystem (TPS) har lean framhållits som en bra och säker metod till effektivitet och produktivitetsökningar i all typ av produktion. De grundläggande principer i LEAN kan sammanfattas som:

  • Fokus på ständiga förbättringar
  • Agera på avvikelser
  • Utgå från kundbehov
  • Fokus på flöde
  • Eliminera slöseri (waste)

LEAN-tänket från produktion har sedan förts över till utveckling i form av LEAN development. Samma grundläggande principer används även inom utveckling. LEAN development har dock sitt huvudfokus på de senare faserna i en utvecklingsprocess d.v.s. industrialiseringen av en innovation och mindre på själva idegenereringen.  Man kan säga att LEAN development har sitt fokus på ”hur-frågan” d.v.s. hur ser realiseringen av den här innovativa idén ut och hur kan vi realisera den på effektivast sätt. Creativeship sätter sitt fokus på ”vad-frågan”; vad är rätt att utveckla?

Lite tillspetsat kan man säga att man i sann LEAN-anda kan bli supereffektiv på att sätta även dåliga idéer i produktion på ett effektivt sätt t.ex. en flytväst i betong medan Creativeship ställer frågan vad är rätt att utveckla d.v.s. vilken typ av räddningsplagg vill marknaden ha? När det gäller kreativitet kommer det alltid vara så att det är de många misslyckade idéerna som bär de enstaka lyckade. Det är snubblande nära i ett LEAN-development-sammanhang att börja se de misslyckade idéerna som ”waste”.

Creativeship är ett komplement till LEAN-development som gör att det blir fokus både på ”vad” man utvecklar och ”hur” man utvecklar det. Creativeship har sitt huvudfokus tidigt i innovationsprcessen där LEAN bör användas med försiktighet. LEAN development lämpar sig bättre i slutet av innovationsprocessen.

LEAN-development och Creativeship kontrasterar varandra i många aspekter. Exempel på detta framgår i tabellen nedan.

LEAN development Creativeship
Fokus på ”hur” Fokus på ”vad”
Här och nu Imorgon
Produktivitet Kreativitet
Göra saker rätt Göra rätt saker
Hur det är Hur det skulle kunna vara
Standardiserat arbetssätt/ordning Kaos
Eliminera risk Ta risk
Känd lösningsrymd Lösning okänd
Utveckla det som finns Finna det ännu outvecklade
Ett rätt sätt Många rätt
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *